Co může biosférická rezervace Šumava nabídnout

V území BR Šumava se díky mnoha rozličným subjektům odvíjí nespočet prospěšných a pozitivních aktivit, jež se zcela slučují s posláním biosférické rezervace. Jenom všechny vyjmenovat daleko přesahuje možnosti, proto pouze připomínáme některé z nich.

Za jednu z vlajkových lodí naší činnosti můžeme bez nadsázky označit značení regionálních výrobků a služeb ŠUMAVA originální produkt®, www.regionalni-znacky.cz.

V historii lyžování si Šumava v ničem nezadá s Krkonošemi. Aby byli spokojeni i dnešní hosté a domácí lyžaři, o to se dlouhodobě snaží a zajišťuje projekt Bílá stopa na Šumavě, www.bilastopa.cz.

Turistická informační centra na Šumavě, nehledě na to, zda jsou provozována státem, obcemi, nevládními organizacemi nebo privátní sférou se starají o to, aby se u nás hosté cítili jako doma, ale stále častěji směřují své aktivity i na obyvatele Šumavy.

O tom, že BR Šumava není jenom přírodní, ale zároveň i neméně bohatou kulturní oblastí, přesvědčují stovky kulturních akcí uvedených nejen na stránkách www.isumava.cz. Svým umístěním plošně po celé Šumavě připomínají, že historicky dané kulturní těžiště je právě po okrajích biosférické rezervace a svým způsobem v širším šumavském měřítku vyrovnává převahu přírody v centrální části biosférické rezervace.

Správa NP a CHKO Šumava (www.npsumava.cz), jako jeden z partnerů Biosférické rezervace Šumava nabízí vedle péče o přírodu národního parku ve svých mnoha zařízeních aktivity ekologické výchovy zprostředkování přírodních prožitků. Za všechny jmenujeme nejnověji Areál lesních her u Stožce nebo naučnou stezku Soumarské rašeliniště. Zelené autobusy křižující v létě Šumavu nebo Průvodci Šumavou jsou rovněž aktivitami, v jejichž organizaci se postupně uplatňuje širší pohled biosférické rezervace.