Vznik biosférické rezervace Šumava

Na Šumavě máme biosférickou rezervaci. Je jednou z dosud málo využívaných možností, jak přispět k tomu, aby se na Šumavě dobře žilo a při tom našem snažení se nám jaksi pod rukama nerozplynula její podstata.

Kde se tu vlastně biosférická rezervace vzala, kdo a proč ji založil?

Původ musíme hledat v organizaci UNESCO – organizaci spojených národů pro výchovu, vědu a kulturu, jež byla založena v roce 1945 jako bezprostřední reakce na hrůzy právě skončené světové války. Sídlí v Paříži a aktuálně sdružuje 195 zemí. Jejím hlavním cílem je udržení mezinárodního míru rozvíjením spolupráce v oblasti výchovy, vědy a kultury a prosazování úcty k lidským právům a právnímu řádu. Angažuje se v oblasti vzdělání, přírodních věd, sociálních a humanitních vědách, kultuře a komunikaci a informacích.

V roce 1970 byl na generální konferenci UNESCO vyhlášen program Man and the Biosphere (Člověk a biosféra, zkratka MaB) v jehož rámci jsou po celém světě vyhlašovány biosférické rezervace. Biosférická rezervace Šumava byla vyhlášená v roce 1990 za účelem ochrány lesů, luk, jezer a řek v typických podmínkách evropských středohor.

Více o bisférické rezervaci se dočtete zde:

Program Člověk a Biosféra (MAB)

V roce 1970 byl na generální konferenci UNESCO vyhlášen program obecně známý pod zkratkou MaB – Man and the Biosphere (Člověk a biosféra), v rámci něhož jsou po celém světě vyhlašovány biosférické rezervace. Jeho akronym – egyptský kříž – se poté stal symbolem integrovaného přístupu v ochraně přírody a v péči o kvalitu životního prostředí.

Co je biosférická rezervace?

Původ biosférických rezervací sahá až do roku 1968, kdy UNESCO zorganizovala první biosférickou konferenci, která vyústila až k vyhlášení programu MaB (Člověk a biosféra). Závěry konference se také staly předzvěstí současného pojmu "trvale udržitelný rozvoj".

Základní funkce biosférické rezervace

Každá světová biosférická rezervace UNESCO byla vyhlášena za účelem plnění třech základních funkcí, které se vzájemně posilují: ochranné, rozvojové a logistické.