Deset Pro Biosférickou rezervaci Šumava

  1. Šance pro budoucnost regionu
  2. Širší nadhled na území
  3. Prostor pro přírodu i kulturu
  4. Uchování přírodní rozmanitosti
  5. Udržení kulturního dědictví
  6. Účast v celosvětové síti biosférických rezervací
  7. Sdílení zkušeností v rámci sítě
  8. Podpora kulturní pestrosti
  9. Laboratoř udržitelného rozvoje
  10. Dobrá adresa pro život