Základní funkce biosférické rezervace

Každá světová biosférická rezervace UNESCO byla vyhlášena za účelem plnění třech základních funkcí, které se vzájemně posilují: ochranné, rozvojové a logistické.

Tři hlavní funkce biosférické rezervace

Všechny světové biosférické rezervace sítě UNESCO usilují o naplnění tří hlavních funkcí:

  • ochrana přírodní a kulturní rozmanitosti
  • sociálně, kulturně a přírodně udržitelný ekonomický rozvoj
  • logistická podpora výzkumu, monitoringu, environmentální výchovy a vzdělávání

Zvláště důležité je zapojení místních komunit a účast všech zainteresovaných v procesu plánování a péče o celé území biosférické rezervace. Jak vzrůstá počet lidstva a jeho tlak na prostředí, je stále více zřejmé, že člověk v biosférických rezervacích hraje důležitou úlohu. Roli šetrného hospodáře v krajině, rozumného uživatele přírodních statků i krajinotvůrce. Pro uchování přírodní rozmanitosti (biodiverzity) je místní zemědělec nenahraditelný. Současný evropský systém ochrany přírodní rozmanitosti NATURA 2000 na tomto faktu zcela staví. Ale vraťme se k biosférické rezervaci a jejímu užitku pro dnešního člověka.

Co má člověk z biosférické rezervace?

Nová omezení veškerá žádná, pakliže si je nestanovíme sami a dobrovolně pro ochranu našeho prostředí. Tato omezení jsou již dostatečná z titulů vyhlášených velkoplošných chráněných území národních parků a chráněných krajinných oblastí. A přínos? Doposud nebyl, pohříchu, zatím o nic větší. Státní instituce, jež jsou v České republice většinou „správci“, nemají přirozeně žádnou velkou motivaci pro rozvoj, v lepším případě jej umožňují, s cílem získat plusové body pro vlastní ochranářské aktivity. Rozlišení mezi „tvrdým“ rozvojem a tím, jenž uchovává, ale i zprostředkovává krajinu i pro další generace, jsou někdy komplikovaná a mohou bolet.

Potenciál biosférické rezervace na Šumavě nebyl dosud příliš využit, proto se ve snaze o její oživení nově na koordinaci aktivit biosférické rezervace podílejí na základě dohody společně RRA ŠumavaSpráva NP a CHKO Šumava.

Ani sebelépe spravovaná biosférická rezervace však Šumavu sama o sobě nespasí. Na druhé straně dobře společně opečovávaná biosférická rezervace by měla přinést domácím obyvatelům záruku toho nejcennějšího, co tady u nás máme, tj. kvalitního prostředí pro nás samé i naše potomky. Krajina nemůže být smrsknuta na pouhý prostor pro budovatelské aktivity několika vyvolených, z nichž místní sbírají stejně jenom drobty. Vlídná krajina s nabídkou udržitelných aktivit přiláká hosty území mnohem jistěji. Čím více se lidé stěhují do měst, tím častěji z nich utíkají, a proč ne právě k nám, nabídneme-li něco jiného, než čím žijí celý týden, rok. Nabídka typických místních produktů a služeb je možná tím, proč by se k nám mohli vracet. Na projekty vybavení území, jež respektují místní krajinu, dobře slyší nejenom evropské fondy, ale vzhledem k patronaci UNESCO se otevírají další finanční možnosti. Biosférickým rezervacím patří budoucnost. Proč ne zrovna u nás na Šumavě?

Vladimír Silovský, RRA Šumava