Film o lidech Biosferické rezervace Šumva

Datum: 15.10.2015
  | 
Kategorie: Aktuality
Film ve 25 minutách představí třináct autentických výpovědí lidí žijících a pracujících na Šumavě.

Film vznikl jako stěžejní výstup projektu „Biosférická rezervace Šumava – Dobrá adresa pro život“ díky prostředkům poskytnutých z Programu přeshraniční spolupráce,Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.

Zemědělci, lesníci, starostové dnešní i bývalí, sklářský mistr, keramička, historik, knižní nakladatel a další zde prezentují svůj vztah k Šumavě, každý zvlášť a přitom společně představují svoji vizi života v tomto krásném koutu, zařazeném právem do celosvětové sítě biosférických rezervací UNESCO.

Klíčové je celkové pozitivní vyznění snímku, soudě podle získaných výpovědí, nežije se nám na Šumavě nijak špatně.