Letní akce v Národním parku Šumava

Datum: 05.06.2014
  | 
Kategorie: Aktuality
Správa NP a CHKO Šumava připravila pro návštěvníky regionu širokou nabídku letních programů. Jejich smyslem je pobavit, poučit a umožnit skutečně hluboké prožití zdejší jedinečné přírody.

Přijměte pozvání na naučnou stezku Soumarské rašeliniště

Od června až do konce října je veřejnosti volně přístupná nová naučná stezka Soumarské rašeliniště. Stezka prochází celým rozsáhlým rašeliništěm, kde se až do roku 2000 průmyslově těžilo a poté zde probíhala jeho revitalizace. Z celkové délky 1520 m tvoří 601 m dřevěný povalový chodníček. Návštěvníci se mohou podívat na celou plochu také z téměř 10 m vysoké vyhlídkové věže, která byla postavena na jediném návrší celého rašeliniště.

Naučná stezka je vybavena 7 informačními panely – v českém i německém jazyce, které představují nejen historii a současnost této lokality, ale také zajímavosti o zdejší zvířeně z doby ledové i o unikátních rostlinách.

Návštěvníky bude po stezce provázet skřítek Rašeliníček, s kterým se potkají nejen u zastávek stezky, ale také na samotné trase. Základní údaje o Naučné stezce Soumarské rašeliniště jsou uvedeny též v letáku (text je opět v českém a německém jazyce), který je volně k dostání ve všech informačních střediscích na Šumavě.

Den pro rašeliniště

Pokud obdivujete šumavskou přírodu a nebojíte se močálů, přijďte pomoci zdejším rašeliništím. Program revitalizací šumavských mokřadů a rašelinišť, jehož součástí je tato akce s názvem Den pro rašeliniště, má dvě části. Dopoledne je pracovní a odpoledne se koná exkurze do méně známých koutů a mokřadů Šumavy.

Navštivte Areál lesních her ve Stožci

Nedaleko Informačního střediska a Střediska environmentální výchovy Stožec vznikl Areál lesních her, který je jedinečným zázemím pro malé i velké návštěvníky. Průvodcem po naučné stezce bude puštík bělavý, který děti i dospělé naučí poznávat živočichy a rostliny lesního ekosystému. Spolu s puštíkem si návštěvníci mohou například zahrát na stopaře, podívají se pod kůru stromů či si vyzkouší, jaké je to být datlem.