Nové informační brožury o Biosférické rezervaci Šumava

Datum: 15.06.2015
  | 
Kategorie: Aktuality
Biosférická rezervace Šumava se představuje v mezinárodním měřítku – pro zájemce je určena zatím nejucelenější propagační brožura, dostupná v českém, německém a anglickém jazyce.

Nová propagace Biosférické rezervace ŠUMAVA

Z pohledu střední Evropy Šumava představuje rozsáhlé souvislé území s nejméně narušenou horskou přírodou. Biosférické rezervace představují v mezinárodním měřítku významné uznání kvalit území, přesto se o nich veřejnost v porovnání s národními parky a dalšími územími chráněné přírody dozvídá velmi sporadicky. 

Abychom alespoň zčásti zaplnili tuto mezeru, připravili jsme zřejmě zatím nejucelenější systém propagace naší biosférické rezervace Šumava. Díky prostředkům poskytnutých z Programu přeshraniční spolupráce, Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013, jsme v první polovině letošního roku mohli v rámci projektu „Biosférická rezervace Šumava – Dobrá adresa pro život“ vydat 4 tisíce kusů barevné čtyřicetistránkové informační brožury o biosférické rezervaci.

Součástí propagace jsou také přehledové informační letáky. Dětem jsme se naši biosférickou rezervaci pokusili přiblížit vydáním tematického puzzle. Projektové výstupy jsou zaměřené zejména na místní a návštěvnickou veřejnost a všechny jsou v trojjazyčném provedení (CZ + DE+ EN).

Brožury ke stažení

Brožury byly vydány s cílem podpořit základní povědomí o Biosférické rezervaci Šumava a jejím potenciálu pro udržitelný život na Šumavě. Nesnaží o vyčerpávající přehled taxonů a veškerých relevantních dat. Její přínos je skromnější, spíše se zaměřuje na souvislosti, pro něž byla již před čtvrt stoletím Šumava prohlášena biosférickou rezervací UNESCO.