Prázdninová fotografická soutěž

Datum: 01.07.2012
  | 
Kategorie: úvod
Regionální rozvojová agentura Šumava a Správa NP a CHKO Šumava společně vyhlašují Prázdninovou fotografickou soutěž na téma:

"Místo kde žiji, včera a dnes"

Šumava je poslední dobou stále častěji prezentována jako prostor předurčený zejména k relaxaci, sportovně-turistickým aktivitám, resp. odpočinku pro populaci z větších měst. Šumavská krajina, po staletí utvářená místními lidmi, je brána jako víceméně samozřejmá kulisa, v níž se tyto aktivity odehrávají. Nic proti. V naší fotografické soutěži bychom však chtěli vyjádřit, že ne vše bylo a je samozřejmé a že stojí za to pohlížet na naši krajinu i z jiného úhlu pohledu. Zajímá nás denní život, fyzická práce, o níž si zvykáme nemluvit.

POZOR! termín odevzdání fotoprací byl posunut o měsíc na 31. 10. 2012

V první části soutěže by se soutěžící měli zaměřit na získání historických fotografií ze Šumavy na nichž je zachycen člověk při práci. Např. při obdělávání půdy, sklizňových pracích, v lese, v dílně, obchodě apod. V babiččině albu nebo místním muzeum se určitě nějaké najdou. Ve druhé části se pokusit fotograficky zachytit dnešní podobu dané práce. Následně krátce slovně vyjádřit, jak se předmětná činnost změnila a zkusit se zamyslet proč.

Propozice soutěže:

 1. Soutěž je vyhlášena pro jednotlivce a malé skupiny do 4 osob ve dvou kategoriích:
  • děti základních škol a
  • studenty středních škol v širším regionu Šumavy.
  Počet jednotlivců ani skupin z jedné školy ani třídy není omezen.
 2. K jedné historické fotografii je možné představit nanejvýš 5 ks současných fotografií. Každý soubor bude obsahovat krátké zamyšlení o změnách v zachycené činnosti. Počet souborů (starých a nových fotografií) není omezen.
 3. Minimální formát nových fotografií je 10x15 cm.
 4. Ke každé fotografii je nutno uvést (tužkou na zadní straně fotografie):
  • Adresu školy a třídy
  • Jméno, příjmení a věk autora/autorů
  • Název práce
  • Značku fotoaparátu, jímž byl snímek pořízen
 5. Fotografické práce zasílejte poštou a zároveň v elektronické podobě do 31.10. 2012 na adresu:
  Regionální rozvojová agentura Šumava,
  Stachy 422, 384 73 Stachy.

  Obálku označte heslem „Fotografická soutěž“.
 6. Originály historických fotografií se vracejí soutěžícím.
 7. Nově pořízené fotografické práce organizátor nevrací.
 8. Zaslané fotografie budou hodnoceny porotou sestávající z fotografů a historiků Šumavy.
 9. Výsledky soutěže budou uveřejněny na aktuálně připravovaných internetových stránkách biosférické rezervace Šumava.
 10. Pět nejlepších souborů fotografií v každé kategorii bude odměněno.
 11. Individuálně bude rovněž oceněno deset nejzajímavějších nově pořízených fotografií.
 12. Ceny budou předány při slavnostním vyhlášení v říjnu 2012.
 13. Fotografické práce budou umístěny na aktuálně nově připravovaných internetových stránkách Biosférické rezervace Šumava a vystaveny na putovní výstavě v regionu Šumavy.
 14. Dotazy k soutěži směřujte na adresu: vladimir.silovsky@rras.cz, tel. 380 120 273.

Stachy, 17.5. 2012