Celosvětová síť biosférických rezervací

Světová síť biosférických rezervací UNESCO má v současnosti vyhlášeno 610 biosférických rezervací ve 117 zemích, z toho 12 přeshraničních.

V rámci programu MaB (Člověk a biosféra) začala světová síť biosférických rezervací UNESCO vznikat již v 70. letech 20. století. Různorodost geografických a sociálních podmínek, ve kterých biosférické rezervace působí, vedla k získávání širokého spektra námětů a zkušeností. Know-how této mezinárodní sítě rezervací slouží k posuzování otázek nebo řešených problémů managementu krajiny na všech úrovních.

Aktuální přehled všech světových bisoférických rezervací je zveřejněn na stránkách UNESCO zde.

Seznam světové sítě biosférických rezervací (WNBR list) ve formátu PDF jsou ke stažení na stránkách UNESCO zde.

Mapa světové sítě biosférických rezervací UNESCO (Aktualizovaný zdroj mapy: UNESCO)