Video dokumenty

Film o lidech Biosferické rezervace Šumava

Film ve 25 minutách představí třináct autentických výpovědí lidí žijících a pracujících na Šumavě. Zemědělci, lesníci, starostové dnešní i bývalí, sklářský mistr, keramička, historik, knižní nakladatel a další zde prezentují svůj vztah k Šumavě, každý zvlášť a přitom společně představují svoji vizi života v tomto krásném koutu, zařazeném právem do celosvětové sítě biosférických rezervací UNESCO.

Film vznikl jako stěžejní výstup projektu „Biosférická rezervace Šumava – Dobrá adresa pro život“ díky prostředkům poskytnutých z Programu přeshraniční spolupráce,Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007-2013.