Co možná ještě nevíte o Biosférické rezervaci Šumava?

Biosférická rezervace Šumava je lesnaté území s jedinečným nerušeně se vyvíjejícím biologickým společenstvem. Na jejím území je vyhlášeno velké množství přírodních rezervací a chráněných území.

  • Hranice Biosférické rezervace Šumava vymezují území pouze orientačně. Aby se lidé spolu bavili o věcech, jež je na Šumavě spojují a řešili je společně, není nutné být uvnitř biosférické rezervace. Aktuálně oslovujeme více než padesát obcí na Šumavě.
     
  • Na oživení Biosférické rezervace Šumava spolupracujeme v rámci projektu Vitální krajina s Jihočeskou univerzitou.
     
  • Nepřinášíme nic převratně nového, ale snažíme se navázat na vše pozitivní a dlouhodobě udržitelné, co již na území existuje.

Přečtěte si zajímavé články

Rozlehlost prostoru

Myslím, že pocit velkého nezalidněného prostoru je významnou jedinečností. Ne, že by ve střední Evropě nebyly jiné pusté prostory. Ale přece jen, tady je ta pustota zvláštní. Je tu hodně lesa a les je pro většinu z nás bludiště.

Divoká příroda

Slovo divočina někoho žhaví do ruda. Na Šumavě přece není žádná divočina, je to prostě kulturní krajina, říkají. A to je právě to úžasné na Šumavě, že je kulturní krajinou i divočinou zároveň. Že je tu nová divočina v opuštěné kulturní krajině, ale také divočina pravá, člověkem skoro nedotčená.

Lesy známé i neznámé

Když mě jednou v lese potkal revírník, jak jsem tam počítal věk stromů na pařezech po pokácených stromech, divil se, proč to dělám. Vždyť máme lesnické mapy a lesní hospodářské plány a v nich je o věku lesa všechno.

Opuštěné krajiny

Definovat opuštěnou krajinu není jednoduché, ale zřetelně cítit její přítomnost ano.

Staré chalupy

Venkovské poloroubenky jsou na Šumavě docela unikátní. Jsou to totiž skuteční kříženci! V době vrcholné kolonizace v 18. století totiž ležela Šumava na rozhraní dvou odlišných stavebních stylů.

Místo k bydlení

Co se na Šumavě potloukám, sleduji, jak šumaváci rádi upozorňují na to, jak těžké je na Šumavě bydlet. Všude je daleko, platy jsou nízké, o práci je nouze, zima je otravně dlouhá…

Naši souputníci

S lidmi přišlo zemědělství a lesnictví a hlavně se zemědělstvím nové druhy rostlin. Mnohé z nich jsou jedinečné.