Petráš a Česal, SŠ Vimperk

21.12.2012

Autor: Petráš a Česal, Vimperk – Nerudova

Sklářství
Obor sklářství se v ČR sleduje už od počátku 14. stol. a právě produkce českého skla se stala nedomyslitelnou součástí nejen evropské, ale i světové sklářské kultury. Využívá nové poznatky v ruční i moderní průmyslové výrobě. Největší objevy sklářství byly ve druhé polovině 20. století, kdy se prosadila automatizovaná výroba plaveného skla Float (ploché sklo).