Akční plán

Není mnoho území, pro něž bylo vytvořeno tolik plánovacích rozvojových dokumentů. Zároveň je skutečností, že mnoho z nich nebylo oficiálně dokončeno, mnohé nejsou využívány, často existují bez vzájemné provázanosti. Další nové aktuálně vznikají nebo jsou regionem vyžadovány.

Naším cílem není vytváření žádného převratného strategického dokumentu, pro nějž nemáme kompetence, čas, peníze a zejména potřebnou motivaci.

Jednoduchý Akční plán, jehož osnovu aktuálně vytváříme, vyjde z potřeb průzkumu, jenž jsme provedli v průběhu letošního roku 2012 mezi starosty šumavských obcí, podnikateli a dalšími místními hybateli. Chceme stručný, jednoduchý a smysluplný krátký návod, jak přispět k životu na Šumavě.