Organizační struktura BR Šumava

Novým organizačním uspořádáním Biosférické rezervace Šumava nevznikly žádné nové organizační jednotky. Koordinace BR Šumava byla začleněna do organizační struktury Regionální rozvojové agentury Šumava, s využitím již existující Správní, resp. Dozorčí rady obecně prospěšné společnosti.

Organizační schéma bude uveřejněno po provedení nezbytných doplnění a změn v obou Radách.