Zakladatelé biosférické rezervace Šumava

Biosférická rezervace Šumava byla vyhlášena 27. března 1990 a její koordinací byla pověřena tehdejší Správa chráněné krajinné oblasti Šumava.

12.července 2011 vstoupilo v platnost Memorandum o vzájemné spolupráci na podporu biosférické rezervace, na jehož základě se na koordinaci BR Šumava podílejí společně Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s (www.rras.cz) a Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava (www.npsumava.cz). Partnerem vně zastupujícím biosférickou rezervaci je RRA Šumava.