Když se řekne Via Nova

Projděte se po Evropské poutní cestě 21. století z bavorského Vilshofenu do naší Svaté Hory u Příbrami. Sami nebo s průvodcem prožijte pouť k sobě samotnému.

Poutní cesty jsou v dnes znovuobjevovány a opětovně prožívány - Via Nova nabízí v rozličných variantách 280 km cesty v oblasti Dolního Bavorska, Salzburských jezer a Horního Rakouska. Rozšíření cesty Via Nova do Čech zahrnuje možnost dosažení přirozeného poutního cíle Svaté Hory u Příbrami. To přináší této poutní trase novou kvalitu a nám všem příležitost k prožitku pouti u nás i u našich sousedů.

www.poutnicesta-vianova.cz

Poutnictví, staletá tradice pěšího putování k náboženským a duchovním místům, nabízí s poutní cestou Via Nova nový rozměr. Na rozdíl např. od Svatojakubské cesty nemá tato až dosud vyhraněný cíl jakým je v př. Svatojakubské cesty Santiago de Compostella hrob Sv. Jakuba. Poutní stezka Via Nova je záměrně koncipována poněkud „šířeji a moderněji“ bez nutnosti dojít k fyzickému cíli cesty.

Upřednostněna je zde vlastní podstata putování spojující Via Novu s mnoha jinými poutními cestami – „Už sama cesta je cíl“. Jde o chůzi samotnou a činnost jako takovou, o rozvoj z náboženského i spirituálního hlediska, hledání sama sebe a poznání odpovědnosti lidského bytí.