Značení ŠUMAVA originální produkt®

Krajina hustých šumavských lesů a luk protkaná pavučinou horských potoků, říček a plavebních kanálů nám dává možnost vytvářet jedinečné a originální výrobky stejně tak i nabízet střechu nad hlavou v malebných penzionech, hotelech a restauracích.

Poznejte pravou chuť Šumavy na www.regionalni-znacky.cz

Značku uděluje Regionální rozvojová agentura Šumava (rras.cz) řemeslným výrobkům, zemědělským a přírodním produktům. Tato značka garantuje zejména místní původ výrobku a vazbu na region Šumava, ale také jeho kvalitu a šetrnost k životnímu prostředí. Databáze výrobců a poskytovatelů služeb, kterým byla udělena značka, najdete na portálu značek regionalni-znacky.cz.

To vše ocení jak turisté, kteří si chtějí pořídit pravý a kvalitní suvenýr ze Šumavy, tak místní obyvatelé, kteří chtějí nákupem podpořit „svého” místního výrobce. Místním živnostníkům, zemědělcům, malým a středním firmám proto značka přináší především:

  • konkurenční výhodu a zvýšení odbytu, ale také
  • propagaci a reklamu pro jejich produkty a
  • sounáležitost s regionem a vzájemnou spolupráci.

Propagace značky a značených výrobků probíhá jednak formou reklamních tiskovin (katalog výrobků, plakáty, letáky apod.), prostřednictvím médií (webové stránky, tisk) a na společných akcích a prezentacích, např. na trzích a jarmarcích. A protože je značení výrobků v jistém smyslu turistickým produktem, mohou se výrobci účastnit také různých veletrhů cestovního ruchu, jako např. RegionTour v Brně nebo mezinárodní Holiday World v Praze.

 

Regionální koordinátor systému regionálních značek

Regionální rozvojová agentura Šumava, o.p.s. (RRA Šumava)
384 73 Stachy 422
Kateřina Vlášková, telefon: (+420) 380 120 263, vlaskova@rras.cz